Glasade säkerhetsdörrar

Glasade säkerhetsdörrar

Inbrottsklassade säkerhetsdörrar med olika glasurtag/fönster.
Dörrarna går att få med inbrottsklass RC2 eller RC3 och vissa glasurtag går även att få med brandklass, upp till 60 minuter, samt rökgasklass Sa/S200.

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.
Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.
Karmen tillverkas av 1,5 mm stålplåt.
Dörrblad och karm pulvermålas som standard i RAL- eller NCS-kulör, glans 30.
Går att få i rostfritt utförande.

Dörren kan utrustas med en mängd olika beslagskombinationer och tillval.

Vi har fler tillval

Visa alla tillval

Finns tillgänglig med följande valbara klasser

Brandskydd

30 min
60 min
90 min
120 min

Ljud

Rw 33 dB
Rw 38 dB
Rw 43 dB
Rw 48 dB

Rökgas

Sa
S200

Säkerhet

RC2
RC3
RC4

Korrosivitet

C2
C3
C4
C5-I
C5-M