Tillval

Genom olika tillval kan dörrens utseende och funktion varieras i närmast oändlighet.

Glasurtag, sido-/överljus, spegelprofilering samt valet av färger och laminat påverkar dörrens utseende. För att trygga säkerheten erbjuds dessutom ett urval av brytskydd, sparkplåtar, dörrstängare och dörrautomatik liksom kompletta system för nödutrymning och passagekontroll.

Lär mer om våra tillval i filmerna nedan.

 

Tillval

Dörrens design och funktionalitet kan utvecklas genom olika typer av tillval. Låt oss få ge dig en översikt.

Version 1.1
2023-02-24

Dörrkik, ringklocka, brevinkast

De vanligaste tillvalen till våra dörrpaket är dörrkik och ringklocka. Vi erbjuder även brevinkast.

Version 1.2
2023-05-09

Glasurtag

För insyn mot intilliggande lokaler men också ljusinsläpp. Vårt sortiment rymmer olika alternativ.

Version 1.1
2023-02-24

Över- och sidopartier

För att öka ljusinflödet runt dörren och skapa ett öppnare intryck i lokalen erbjuds möjligheter till glasade över- och sidopartier.

Version 1.1
2023-09-05

Spegelprofilering

Att välja till spegelprofilering ger liv åt dörren och förstärker dörrens design. Erbjuds i flera olika versioner.

Version 1.0
2023-02-24

Sträckmetall

Dörrar utrustade med sträckmetall är vår version av den traditionella ”gallerdörren”. Används bland annat i förråd och soprum.

Version 1.1
2023-02-24

Ventilationsgaller

Som tillval kan våra ståldörrar förses med ventilationsgaller integrerade direkt i dörrbladet. Vi erbjuder även dörrar med insektsnät.

Version 1.0
2023-02-24

Brytskydd

Brytskydd är ett mycket viktigt tillval för att öka säkerheten och minska risken för inbrott i utrymmen som källare, teknikrum och vindsförråd.

Version 1.2
2023-10-13

Dörrstängare

I miljöer med höga klassningskrav ska dörren som regel vara självstängande. Som tillval erbjuds därför våra dörrar med dörrstängare.

Version 1.1
2023-04-03

Dörrautomatik

Dörrautomatik är ett viktigt tillval för att underlätta passage men också för att undvika att passerande kommer i kläm och skadar sig.

Version 1.2
2023-03-21

Passagekontroll

Reglera vem som ges tillträde till en lokal och vilka som ska stängas ute. Passagekontroll möjliggörs genom olika former av lås.

Version 1.2
2023-02-24

Nödutrymning/panikutrymning

Dörrar i större offentliga lokaler ska vara utrustade med nöd- och panikutrymning. Lär dig mer om våra tillgängliga tillval.

Version 1.1
2023-02-24

Kulörer

En dörr från Hellbergs erbjuds i en rad olika kulörer. Få en översikt av vårt utbud i filmen nedan. Se mer om våra kulörer under Tillval här på hemsidan.

Version 1.1
2023-02-24

Laminat

Våra dörrblad kan också erbjudas med en foliebelagd laminatplåt med träutseende. Ett flertal olika laminat kan erbjudas. Se mer under Laminat på hemsidan.

Version 1.1
2023-02-24