Tillval

Genom olika tillval kan dörrens utseende och funktion varieras i närmast oändlighet.

Glasurtag, sido-/överljus, spegelprofilering samt valet av färger och laminat påverkar dörrens utseende. För att trygga säkerheten erbjuds dessutom ett urval av brytskydd, sparkplåtar, dörrstängare och dörrautomatik liksom kompletta system för nödutrymning och passagekontroll.

Lär mer om våra tillval i filmerna nedan.

 

Tillval

Dörrens design och funktionalitet kan utvecklas genom olika typer av tillval. Låt oss få ge dig en översikt.

Dörrkik och ringklocka

Ett av de enklaste tillvalet till våra dörrpaket är dörrkik och ringklocka.

Glasurtag

Glasurtaget innebär insyn mot intilliggande lokaler men också ljusinsläpp. Vårt sortiment rymmer ett flertal alternativ.

Över- och sidopartier

För att öka ljusinflödet runt dörren och skapa ett öppnare intryck i lokalen erbjuds möjligheter till glasade över- och sidopartier.

Spegelprofilering

Spegelprofilering förstärker dörrens design och erbjuds ett flera olika versioner.

Sträckmetall

Dörrar utrustade med sträckmetall är vår version av den traditionella ”gallerdörren”.

Ventilationsgaller

Som tillval kan våra ståldörrar förses med ventilationsgaller integrerade direkt i dörrbladet. Vi erbjuder även dörrar med insektsnät.

Brytskydd

Brytskydd är ett viktigt tillval för att öka säkerheten och minska risken för inbrott i t.ex källare, teknikrum och vindsförråd.

Dörrstängare

I miljöer med höga klassningskrav ska dörren som regel vara självstängande. Som tillval erbjuds därför våra dörrar med dörrstängare.

Dörrautomatik

Dörrautomatik är viktigt tillval för att underlätta passage men också för att undvika att passerande kommer i kläm.

Passagekontroll

Med passagekontroll regleras vem som ges tillträde till en lokal och vilka som ska stängas ute. Passagekontrollen möjliggörs genom olika former av lås.

Nödutrymning/panikutrymning

Dörrar i större offentliga lokaler ska vara utrustade för panikutrymning. Lär mer om tillgängliga tillval.

Kulörer

En dörr från Hellbergs erbjuds i en rad olika kulörer. Få en översikt av vårt utbud i filmen nedan. Se mer om våra kulörer under Tillval här på hemsidan.

Laminat

Våra dörrblad kan också erbjudas med en foliebelagd laminatplåt med träutseende. Ett flertal olika laminat kan erbjudas. Se mer under Laminat på hemsidan.