Passagekontroll

Dörrar ska uppfylla olika funktioner och ofta handlar det om att släppa in behöriga och hålla obehöriga på avstånd. Detta kan uppnås med olika former av passagekontroll och dörrkontroll. Dörrarna anpassas utifrån önskad specifikation och klassning.

Kombinationer är möjliga och kan vara nödvändiga för att uppfylla önskad funktion och klassning.

Elslutbleck

Elslutbleck har bra listtrycksteknik och används fördelaktigt mot daglåset på högfrekventa dörrar. Olika lås kan användas mot elslutbleck för att få önskad funktion.

Motorlås

Motorlås med rejäla hakreglar kan användas ihop med säkerhetsdörrar för att uppfylla inbrottsklass. Vid högfrekventa dörrar rekommenderas motorlås som nattlås.

Eltryckeslås

Eltryckeslås har ofta split-spindle funktion där du har passagekontroll från utsidan men alltid tar dig ut från insidan.

Eltryckeslås för dörrautomatik

Eltryckeslås med dubbelfunktionsfallkolv. Anpassat för att fungera ihop med dörrautomatik men kan också förses med trycken som aktiveras elektroniskt.