Brandskydd

Grundprincipen är att en branddörr ska ha samma klass som den brandcellsgräns den är placerad i. Exempelvis om en vägg har klass EI 60 så ska branddörren också vara i klass EI 60, men det finns vissa undantag och lättnader. Mot utrymningsväg kan till exempel ett lägre brandmotstånd accepteras eftersom det inte bör finnas något brännbart material i närheten av dörren och den normalt lätt kan observeras av räddningstjänsten vid insats.

Det är alltid dörren som helhet inklusive karm och tillbehör/beslag som testas och får en brandteknisk klass.

I fastigheter ska ett flertal dörrar enligt lag vara brandklassade för att skydda liv och egendom mot brand. Detta anger Boverket i sina byggregler BBR.

Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets krav. Det finns många olika brandklasser att hålla reda på. Man förkortar i regel klasserna med olika bokstäver.

Vad är skillnaden mellan brandklass E, EW och EI?

Brandklasserna E, EW och EI avser förmågan hos dörrar i en brandcellsgräns att motstå effekterna av brand under en viss tid, t ex 30, 60 eller 90 minuter. 

EI förhindrar att öppna lågor passerar och ställer samtidigt krav på en max temperaturstegring (max 180C). 

EW förhindrar att öppna lågor passerar tillsammans med begränsning av strålningsvärme (max 15 kW/m2).

E förhindrar att öppna lågor passerar. Det finns inget krav på begränsning i värmegenomgång eller strålningsvärme.

Vid brandtest så följer ugnen en standardiserad temperaturkurva och värmen i ugnen är ca 950 grader efter 60 minuter.

I Sverige används dörrar som förhindrar brandspridning i 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter eller 120 minuter.
På brandklassade ytterdörrar gäller sedan 1:e november 2019 nya brandklasser.

30 min = EI30 (innerdörrar) = EI(2)15-EW30 (ytterdörrar).
60 min = EI60 (innerdörrar) = EI(2)15-EW60 (ytterdörrar).
90 min = EI90 (innerdörrar) = EI(2)15-EW90 (ytterdörrar).
120 min = EI120 (innerdörrar) = EI(2)15-EW120 (ytterdörrar).

Bokstaven C betyder att dörr ska vara självstängande, dvs ha en dörrstängare.
Bokstaven S betyder rök och där finns det två olika klasser, nämligen Sa och S200 (fd Sm). Läs mer om rökgastäthet här.

Ett exempel på en klassning kan vara EI60-S200C. Dörren ska då vara brandklassad i 60 minuter, vara självstängande samt vara rökgastät.

Innerdörrar

Enkel- och pardörrar samt luckor för inomhusbruk. Dörrbladet kan tillverkas av laminatplåt.

Ytterdörrar

Enkel- och pardörrar samt luckor för utomhusbruk. Pulvermålas som standard i RAL- eller NCS-kulör.

Rostfria dörrar

För de tuffaste miljöerna finns våra dörrar och luckor även i rostfritt stål.

Specialdörrar

Vi har lösningar för trånga utrymmen, miljöer med krav på hög säkerhet m m