Brandskydd

Grundprincipen är att en branddörr ska ha samma klass som den brandcellsgräns den är placerad i. Exempelvis om en vägg har klass EI 60 så ska branddörren också vara i klass EI 60, men det finns vissa undantag och lättnader. Mot utrymningsväg kan till exempel ett lägre brandmotstånd accepteras eftersom det inte bör finnas något brännbart material i närheten av dörren och den normalt lätt kan observeras av räddningstjänsten vid insats.

Det är alltid dörren som helhet inklusive karm och tillbehör/beslag som testas och får en brandteknisk klass.

I fastigheter ska ett flertal dörrar enligt lag vara brandklassade för att skydda liv och egendom mot brand. Detta anger Boverket i sina byggregler BBR.

Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets krav. Det finns många olika brandklasser att hålla redan på. Man förkortar i regel klasserna med olika bokstäver. Bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI och A. Integritet ”E” innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering ”I” innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda.

I Sverige används dörrar som förhindrar brandspridning i 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter eller 120 minuter.
På brandklassade ytterdörrar gäller sedan 1:e november 2019 nya brandklasser.

30 min = EI30 (innerdörrar) = EI(2)15-EW30 (ytterdörrar).
60 min = EI60 (innerdörrar) = EI(2)15-EW60 (ytterdörrar).
90 min = EI90 (innerdörrar) = EI(2)15-EW90 (ytterdörrar).
120 min = EI120 (innerdörrar) = EI(2)15-EW120 (ytterdörrar).

Bokstaven C betyder att dörr ska vara självstängande, dvs ha en dörrstängare.

Bokstaven S betyder rök och där finns det två olika klasser, nämligen Sa och S200 (fd Sm). Läs mer om rökgastäthet här.

Ett exempel på en klassning kan vara EI60-S200C. Dörren ska då vara brandklassad i 60 minuter, vara självstängande samt vara rökgastät.