Brandskydd

Grundprincipen är att en branddörr ska ha samma klass som den brandcellsgräns den är placerad i, men det finns vissa undantag och lättnader. Mot utrymningsväg kan till exempel ett lägre brandmotstånd accepteras eftersom det inte bör finnas något brännbart material i närheten av dörren och den normalt lätt kan observeras av räddningstjänsten vid insats.

Det är alltid dörren som helhet inklusive karm och tillbehör/beslag som testas och får en brandteknisk klass.

I fastigheter ska ett flertal dörrar enligt lag vara brandklassade för att skydda liv och egendom mot brand. Detta anger Boverket i sina byggregler BBR.

Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets krav. Det finns många olika brandklasser att hålla reda på. Man förkortar i regel klasserna med olika bokstäver.

Vad är skillnaden mellan brandklass EI, E och EW?

Brandklasserna EI, E och EW avser förmågan hos dörrar i en brandcellsgräns att motstå effekterna av brand under en viss tid, t ex 30, 60, 90 eller 120 minuter. 

EI förhindrar att öppna lågor passerar och ställer samtidigt krav på en maximal temperaturstegring (max 180°C på dörrblad och 360°C på karm). 

E förhindrar att öppna lågor passerar. Det finns inget krav på begränsning i värmegenomgång eller strålningsvärme.

EW förhindrar att öppna lågor passerar tillsammans med begränsning av strålningsvärme (max 15 kW/m2).

Vid brandprov så följer ugnen en standardiserad temperaturkurva och värmen i ugnen är över 900 grader efter 60 minuter.

I Sverige används dörrar som förhindrar brandspridning i 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter eller 120 minuter.

30 min = EI(2)15-EW30 alternativt EI(2)30.
60 min = EI(2)15-EW60 alternativt EI(2)60.
90 min = EI(2)15-EW90.
120 min = EI(2)15-EW120.

EI(2)15-EWxx likställs med EIxx enligt Boverket i Sverige.

Bokstaven C betyder att dörr ska vara självstängande, dvs ha en dörrstängare.
Bokstaven S betyder rök och där finns det två olika klasser, nämligen Sa och S200. Läs mer om rökgastäthet här.

Ett exempel på en klassning kan vara EI(2)15-EW60-S200C. Dörren ska då vara brandklassad i 60 minuter, vara självstängande samt vara rökgastät.

 

Brandprover enligt EN 16034 / EN 1634-1

För att verifiera att branddörren uppfyller föreskrivna klassningskrav provas våra dörrar regelbundet av oberoende provningsaktörer. Vid proverna utsätts dörrarna för realistiska påfrestningar i simulerade provmiljöer. Dörrarna placeras i brandprovningsugnar där de grillas av ett flertal gasolbrännare i temperaturer upp till 900°C.

Tidigare provades branddörrar enligt en äldre standard. Proverna utfördes då med 5 temperaturgivare på dörrbladet och dörren utsattes för brand enbart från ett håll.

2019 påbörjades brandprover av Hellbergs branddörrar enligt den senast fastslagna Europastandarden EN 16034 / EN 1634-1 och de nya brandklassningarna enligt EN 13501-2 infördes då på våra brandklassade ytterdörrar. Från och med hösten 2023 tillämpas samma klassningar även på våra brandklassade innerdörrar.

Enligt den nya standarden provas dörrbladen med minst 9 temperaturgivare. Ytterligare temperaturgivare placeras på dörrkarmen. Utöver temperaturgivarna används även utrustning som mäter strålningsvärme.

Enligt den nya provstandarden är det dessutom ett krav att prova både dörrens ut- och insida.

Med det uppdaterade provförfarandet känner vi oss säkrare än någonsin att Hellbergs branddörrar kan rädda liv och skydda egendom.

Innerdörrar

Enkel- och pardörrar samt luckor för inomhusbruk. Dörrbladet kan tillverkas av laminatplåt.

Ytterdörrar

Enkel- och pardörrar samt luckor för utomhusbruk. Pulvermålas som standard i RAL- eller NCS-kulör.

Rostfria dörrar

För de tuffaste miljöerna finns våra dörrar och luckor även i rostfritt stål.

Specialdörrar

Vi har lösningar för trånga utrymmen, miljöer med krav på hög säkerhet m m