Försäljning- och leveransvillkor

Här nedan hittar du våra försäljnings- och leveransvillkor. Generellt gäller ABM-07.

Offert & Order

Det är beställarens skyldighet att kontrollera så att offert och/eller ordererkännande överensstämmer med önskad specifikation på produkterna.
Ifall köparen ej förstår förkortningar och/eller koder skall säljaren kontaktas så att dessa kan förklaras. Det är mycket viktigt att beställningsunderlagen är korrekta. Ändringar kan medföra extrakostnader. Vi reserverar oss för ev. tolkningsfel av handlingarna.

Avbeställning

Vid avbeställning efter mottaget ordererkännande debiteras hela beloppet exkl. emballage och frakt.

Utförande

Om inget annat överenskommits tillverkas våra dörrar enligt vårt standardutförande även om beställarens uppställningsritning eller förteckning anger annat detaljutförande.
Undantag från denna regel framgår då av offert och/eller ordererkännandet.

Mottagningskontroll

Kontrollera att antal varor överensstämmer med beställning och order. Kontrollera att emballage och gods ej är skadat.

Transportskada

Vid transportskada skall detta omedelbart meddelas transportören och anmärkas på fraktsedeln, samt meddela Hellbergs. OBS! Kvitteras fraktsedeln utan anmärkning så har mottagaren helt tagit över ansvaret.

Lagring

Alla varor skall lagras inomhus, där risken för kondens är minimal. Lagras helst i en uppvärmd lokal.

Reklamation

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen skall reklameras inom en vecka från mottagandet och innan varan monteras. Inga returer eller reklamationsåtgärder får vidtas på egen hand utan skriftligt godkännande från Hellbergs. Vid ingrepp, urtag, borrning etc gäller ej garanti och reklamationsrätt.

Korrosionsskydd

Stålprodukter som är omålade eller grundmålade från fabrik skall ytterligare behandlas. Utvändiga dörrar/portar omedelbart efter leverans/montage, invändiga dörrar/portar senast 3 månader efter leverans.

Garanti

För dörrar gäller 5 års garanti enligt ABM-07. Detta förutsätter att service och underhåll finns dokumenterat. För beslag gäller 2 års garanti för fabrikationsfel. Vi hänvisar även till respektive beslagstillverkare.