Mått och begrepp

Begreppen är många och terminologin kring dörrens mått kan ibland kännas svår och krånglig. Låt oss definiera de vanligaste dörrbegreppen och ge förklaringar till de mått som förekommer vid beställning av en dörr.

Dörrmått

Det finns många mått att hålla reda på vid beställning av en ståldörr. Vi reder här ut begreppen kring modulmått, karmyttermått och dörrbladdsmått.

Version 1.2
2023-02-24

Allmänna dörrbegrepp

Dörrar omgärdas av en rad oilka begrepp. Låt oss få ge dig förklaringar på några av de vanligaste begreppen som används.


Version 1.2
2023-02-24