Dörrar och luckor

När du som kund beställer en dörr från Hellbergs ställs du inför ett antal viktiga val. För att kunna ta ett genomtänkt beslut behöver du känna till hur dörren är uppbyggd samt vilka varianter som förekommer sett till utförande och storlek.

Vad är egentligen en ståldörr?

En ståldörr från Hellbergs har ett överfalsat dörrblad bestående av en bott och ett lock. Men vad ryms egentligen innanför plåten och vad skiljer en dörr från en annan?

Version 1.1
2023-02-24

Dörrens storlek

Dörrar från Hellbergs kan erbjudas i ett flertal olika storlekar. Hur kan dörrens storlek varieras och i hur definieras dörrens storlek i dialogen säljare/kund?

Version 1.2
2023-02-24

Pardörrar

Dörrar och luckor kan erbjudas i enkelutförande men även som pardörr. Lär dig mer om möjligheterna och begreppen kring pardörrar.

Version 1.1
2023-02-24