Korrosivitet

Standarden SS-EN ISO 12944 ”Korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom målning” eller kort och gott C-klasserna har blivit den standard som används inom industrin i Europa.
Hellbergs kan erbjuda ståldörrar med korrosivitetsklasser C2-C5 enligt SS-EN ISO 12944-2. Vilken klass man skall använda beror på hur aggressiv den omgivande miljön är.

Ståldörrar har lång livslängd naturligt, men med rätt vald korrosivitetsklass håller de ytterligare år efter år.

Ståldörrar som tillverkas av magizinkplåt levereras som standard med klass C2 medan klass C3 och C4 är tillval. Dörrblad och karm levereras då pulvermålade i RAL- eller NCS-kulör.
Rostfri tröskel är standard vid C3 och vid C4 är utöver tröskel även gångjärnen av rostfritt stål.
För klass C4 så kan man välja antingen målad magizinkplåt alternativt rostfri plåt 304.
För klass C5-I och C5-M tillverkar vi dörren av syrafast rostfri plåt 316L.

Korrosionsskydd definieras även i de olika hållbarhetsnivåererna Låg (2-5 år), Medel (5-15 år) och Hög (mer än 15 år). Korrosivitetsklassade ståldörrar från Hellbergs har klassificeringen Hög.

Hur går proverna till?

För varje provning tas tre likadana provplåtar fram och utsätts för korrosionsangrepp i form av ett luftfuktighetsprov enligt ISO 6270.
Före provningen dras på varje plåt en standardiserad repa som går genom färgskiktet (och eventuella zinkskikt) ner till stålkärnan.
Plåtarna hängs in i en kammare och tas ut när tiden för den klassning som provas har uppnåtts. Därefter mäter man repan och är rostutbredningen större än 1 mm så är provet ej godkänt.

Innerdörrar

Enkel- och pardörrar samt luckor för inomhusbruk. Dörrbladet kan tillverkas av laminatplåt.

Ytterdörrar

Enkel- och pardörrar samt luckor för utomhusbruk. Pulvermålas som standard i RAL- eller NCS-kulör.

Rostfria dörrar

För de tuffaste miljöerna finns våra dörrar och luckor även i rostfritt stål.

Specialdörrar

Vi har lösningar för trånga utrymmen, miljöer med krav på hög säkerhet m m