Kvalitet & miljö

Vi vill att verksamhet ska ge ett så litet avtryck i miljön som möjligt. Genom att hushålla med resurser såsom material, energi och transporter kan vi minimera vår miljöpåverkan och genom att tänka förebyggande kan vi minska riskerna för oförutsedda händelser. Vi tror också att ett långsiktigt tänkande gynnar miljön.

Med mottot "det går alltid att göra det vi gör lite bättre" söker vi ständigt möjligheter att arbeta smartare och att hushålla med våra resurser.

Kvalitetspolicy

Vi ska hålla en hög och jämn produktkvalitet, leveranssäkerhet och servicenivå.

Vi ska möta kundens förväntningar och krav. Med hög kompetens ska vi ge kunder goda råd i valet av produkt så att dennes behov möts. Vi ska agera med flexibilitet och inte tveka att ta fram kundanpassade lösningar.

Vårt ledningssystem ska ge oss förutsättningar för att kontinuerligt förbättra och utveckla oss. Ledningssystemet ska ständigt utvärderas och förbättras.

Vi ska eftersträva goda och långa relationer med kunder så att deska känna sig trygga med oss som leverantör.

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska ge ett så litet avtryck i miljön som möjligt. Det åstadkommer vi genom att hushålla med resurser såsom material och energi. Vi ska också minimera restprodukter och avfall samt sortera dessa på bästa sätt för återvinning eller destruktion. 

Vårt ledningssystem ska säkerställa att vi följer de lagar och krav som finns. Det ska också ständigt förbättras i syfte att minska miljöpåverkan.

Genom att tänka förebyggande ska vi skydda miljön och minska riskerna för oförutsedda händelser. 
Omtanken och förståelsen för att miljön är förutsättningen för vår existens ska genomsyra allt vi gör.