Så här sköter du din ståldörr

Med några få enkla rengörings- och skötselråd kan du få din ståldörr att hålla ännu längre.

Målade dörrar

Rengöring av dörr och karm i färdigmålat alt. foliebelagt utförande görs med milt rengöringsmedel och trasa

Omålade/rostfria dörrar

Rostfria omålade dörrar samt rostfria sparkplåtar tvättas med ljummet vatten, ev. tillsammans med såpa eller mild tvål. Tvättprodukter med slipmedel bör ej användas. Tänk på att vägdamm och sand kan verka som slipmedel.

Vi rekommenderar att följande kontroll och service görs minst en gång per år.

Kontrollera att dörrbladet går fritt och att dörren går lätt att stänga. Kontrollera karmens och gångjärnens infästning. Drag åt ev. lösa skruvar. Vid behov kan dörrbladet justeras i höjdled med insexskruven på gångjärnet. Observera att vid rökgasklass S200 ska måttet vara 8 mm mellan dörrblad och tröskelplatta. Återförsegla insexskruven med Loctite eller likvärdigt vid sådan justering.

Smörj vid behov gångjärnen genom smörjhålet på honan alternativt lyft dörrbladet ett par centimeter och för in fett. Genom att lyfta och sänka dörrbladet några gånger och därefter svänga dörren till full öppning sprids fetter över gångjärnets hela kontaktyta.

Gör en översyn av låsets funktion och införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. Smörj fallkolvar på båda sidor av fallen.

På pardörr ska spanjoletten alt. kantreglarnas funktion och ingrepp i karm/tröskel/golv kontrolleras. Om pardörren har dörrstängare samt koordinator ska funktionen kontrolleras. Passivt dörrblad ska stänga först och därefter aktivt dörrblad.

Kontrollera att tätningslister och ev. brandsvällister sitter fast och inte är skadade. Byt vid behov och använd endast originaldelar från Hellbergs för att bibehålla dörrens egenskaper och eventuella klassning.

Gör en översyn av dörrens beslagning i övrigt och införskaffa respektive beslagstillverkares skötselinstruktion.

Beroende på dörrmiljön, öppnings- och stängningsfrekvens kan service och underhåll behöva utföras mer frekvent.