Så här sköter du din ståldörr

Med några få enkla rengörings- och skötselråd kan du få din ståldörr att hålla ännu längre.

Målade dörrar

Rengöring av dörr och karm i färdigmålat alt. foliebelagt utförande görs med milt rengöringsmedel och trasa.

Omålade/rostfria dörrar

Rostfria omålade dörrar samt sparkplåtar tvättas med ljummet vatten (ev tillsammans med såpa eller mild tvål). Tvättprodukter med slipmedel får ej användas. Tänk på att damm och sand kan verka som slipmedel.

Följande kontroller och service utföres cirka 2 ggr/år

  1. Se över karmens infästning i väggen.
  2. Kontrollera att dörrbladet går fritt och att dörren går lätt att stänga. Vid behov kan dörrbladet justeras i höjdled med insexskruven på gångjärnet. Återförslut med Loctite eller motsvarande.
  3. Smörj vid behov gångjärnen genom smörjhålet på honan.
  4. Kontrollera gångjärnets infästning. Efterdra vid behov.
  5. Gör en översyn av låsets funktion.
  6. Smörj vid behov fallkolvar på båda sidor av fallet.
  7. Gör en översyn av dörrens beslagning i övrigt. Ta vid behov fram respektive beslagtillverkares skötselinstruktion.
  8. Kontrollera att tätningslister och ev. brandsvällister sitter fast och är oskadade. Byt vid behov och använd enbart godkända produkter från Hellbergs för bibehållen klassning.

Vid pardörr:

Kontrollera spanjoletten alt. kantreglarnas funktion och ingrepp i karm/tröskel. Om dörren har automatiska kantreglar och koordinator ska funktionen kontrolleras. Passivt dörrblad ska stängas först och därefter aktivt dörrblad.