Ljudreduktion

Våra dörrar med ljudreduktion är provade hos RISE. Sedan 2015 finns inte längre ljudklasser på dörrar så nu redovisas dörrars ljudisolering/ljudreduktion med ljudreduktionstal, Rw.

I till exempel lägenheter, kontor, skolor, lager och industrier kan det vara skönt att stänga ute buller och oljud.

Ljudreduktion Rw

28 dB: Samtal vid normal nivå kan höras och förstås.

33 dB: Samtal vid normal nivå hörs svagt men kan avlyssnas.

38 dB: Samtal vid normal nivå hörs knappt.

43 dB: Samtal kan inte avlyssnas men rop och skrik hörs svagt.

48 dB: Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte.

Tamburdörrar till lägenheter

Ljudreduktion Rw 38 dB är vanligast att välja när man byter ut sin gamla dörr till en ny säkerhetsdörr. Ljudreduktion Rw 43 dB används främst i miljöer där man ställer högre ljudkrav, exempelvis i lägenheter med öppen planlösning.