Skottsäkerhet

Vår högsäkerhetsdörr är testad och godkänd för inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Denna dörrmodell går att få beklädd med skottsäker plåt som uppfyller klass FB4 enligt SS-EN 1522.
Standarden FB4 innebär provskjutning av 357 Magnum och 44 Magnum med ”full metal jacket”, ”coned bullet” och ”soft core (lead)” ammunition.

Skottsäkra dörrar används på skyddsobjekt med extra högt ställda krav.