Klassningar

Regelverket kring dörrars egenskaper och placering är detaljerat och bitvis ganska komplext. Myndigheter som till exempel Boverket ställer krav på vad dörren ska klara av med avseende på brand, säkerhet, ljud och korrosivitet.

För att veta och kunna visa vad dörrarna klarar testas och certifieras våra dörrar regelbundet utifrån olika klassningar.

Lär mer om klassning av dörrar.

Klassningar

För att veta och kunna påvisa våra dörrars prestanda testas och certifieras dörrarna regelbundet utifrån olika klassningar.

Brandskydd

En brandklassad dörr ska ha en konstruktion som motverkar brandspridning och bromsar temperaturökningar.

Rökgastäthet

Rökgastätheten är ett av våra viktigaste klassningskrav.

Dörrstängare

I vissa utrymmen föreskrivs att branddörren ska förses med en självstängande funktion.

Inbrottsskydd

En säkerhetsdörr avskräcker ovälkomna besökare och försvårar inbrottsförsök. Dörrarna klassas utifrån sin skyddsförmåga i olika klasser.

Ljudreduktion

Byggnader som omfattas av ljudkrav ska utformas på ett sätt så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas.

Korrosivitet

I dörrmiljöer med höga halter av fukt, föroreningar och salt krävs material och ytbehandling som motverkar korrosion.

Skottsäkerhet

Skottsäkra dörrar används på skyddsobjekt med extrema säkerhetskrav.