Normer och klassningar

Här finner du information om normer och klassningar gällande branddörrar, rökgastäta dörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar för olika miljöer. Hellbergs klassade ståldörrar provas och certifieras enligt gällande regler och standarder kontinuerligt.

Vår erfarenhet och kunskap gör att man kan lita på oss när det gäller klassade ståldörrar till krävande projekt.

Klassningar

Regelverket kring dörrars egenskaper och placering är detaljerat och bitvis ganska komplext. Myndigheter som till exempel Boverket ställer krav på vad dörren ska klara av med avseende på brand, säkerhet, ljud och korrosivitet.

För att veta och kunna visa vad dörrarna klarar testas och certifieras våra dörrar regelbundet utifrån olika klassningar.

Lär mer om klassning av dörrar.

Klassningar

För att veta och kunna påvisa våra dörrars prestanda testas och certifieras dörrarna regelbundet utifrån olika klassningar.

Version 1.2
2023-02-24

Brandskydd

En brandklassad dörr ska ha en konstruktion som motverkar brandspridning och bromsar temperaturökningar.

Version 1.4
2024-02-13

Rökgastäthet

Rökgastätheten är ett av våra viktigaste klassningskrav.

 

Version 1.0
2023-02-24

Dörrstängare

I vissa utrymmen föreskrivs att branddörren ska förses med en självstängande funktion för att möta de höga krav som ställs.

Version 1.1
2023-02-24

Inbrottsskydd

En säkerhetsdörr avskräcker ovälkomna besökare och försvårar inbrottsförsök. Dörrarna klassas utifrån sin skyddsförmåga.

Version 1.1
2023-02-24

Ljudreduktion

Byggnader som omfattas av ljudkrav ska utformas på ett sätt så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas.

Version 1.2
2023-02-24

Korrosivitet

I miljöer med höga halter av fukt, föroreningar och salt krävs material som motverkar korrosion.

Version 1.2
2023-02-24

Skottsäkerhet

Skottsäkra dörrar används på skyddsobjekt där extrema säkerhetskrav ställs.

Version 1.1
2023-02-24