Skjutportar

Skjutportar i stål är ett idealiskt alternativ för stora dörröppningar i miljöer med krav på säkerhet och brandskydd, där samtidigt utrymmet för öppning/stängning är begränsat. Skjutporten, som förs längs en skena monterad över dörröppningen, är dessutom enkel att montera.

Hellbergs erbjuder enkla, alternativt dubbla brandskjutportar i stål för inomhus bruk. Skjutportarna finns i utföranden som svarar upp mot brandklassningskraven EI-60 och EI-120.