Passagekontroll

Passagekontroll

Dörrar ska uppfylla olika funktioner och ofta handlar det om att släppa in behöriga och hålla obehöriga på avstånd. Detta kan uppnås med olika former av passagekontroll och dörrkontroll. Dörrarna anpassas utifrån önskad specifikation och klassning.

Kombinationer är möjliga och kan vara nödvändiga för att uppfylla önskad funktion och klassning.

Elslutblecket är ett elektriskt lås som kombineras med mekaniska dörrlås. Elslutblecket monteras i karmen ock väljs med utgångspunkt från dörrens klassningskrav.

Eltryckeslåset är ett elektromekaniskt lås för högfrekventa dörrar med höga krav på driftsäkerhet. Eltryckeslås används ofta vid krav på snabb låsning av både lätta innerdörrar och tunga ytterdörrar.

Eltryckeslås med dubbelfunktionsfallkolv. Anpassat för att fungera ihop med dörrautomatik men kan också förses med trycken som aktiveras elektroniskt.

Motorlås är alternativet för låsmiljöer med mycket höga säkerhetskrav. Låsning och upplåsning utförs av en motor som är ansluten till en styrenhet.

Infällda magnetkontakter används för att indikera stängd/öppen dörr.
Det är möjligt att beställa upp till tre magnetkontakter per dörrblad.

Karmöverföringar är avsedda för övergången av anslutningskablar mellan dörrblad och karm.
Dörrens klassning och storlek kan begränsa hur många karmöverföringar man får plats med.
På en dörr som är 21M hög får man i regel plats med två karmöverföringar.

Tillval

Med en mängd olika tillval kan dörrens utseende och funktion varieras i närmast oändlighet.
OBS! Tillval kan påverka dörrens klassning och egenskaper.

 • Karmar

  Karmar

  Våra stabila stålkarmar tillverkas av 1,5 mm stålplåt och finns i flera olika utföranden. Alla karmar levereras som standard med fabriksmonterade karmhylsor.

 • Trösklar

  Trösklar

  Trösklar tillverkas som standard av magizinkplåt men kan som tillval tillverkas av rostfri plåt.
  Ektrösklar är som standard monterade på rostfri tröskelplatta.
  Flera av våra dörrar kan även leveras utan tröskel.

 • Glasurtag

  Glasurtag

  Våra dörrar kan levereras med glasurtag av varierande storlek och typ.
  Olika glastyper finns tillgängliga och skiljer sig åt vad gäller funktion vilket kan påverka dörrens klassning.

 • Överpartier / Sidopartier

  Överpartier / Sidopartier

  Våra dörrar kan levereras med sidopartier eller överpartier i glas, sträckmetall eller täckt utförande. Kombinationer är möjliga. 

 • Standardkulörer

  Standardkulörer

  På vår fabrik pulvermålas alla dörrblad och karmar i en ren och miljövänlig process utan några utsläpp eller användande av lösningsmedel. Färdigmålade dörrar har glansvärde 30 som standard.

 • Laminatplåt

  Laminatplåt

  Dörrblad kan tillverkas av foliebelagd laminatplåt. Träutseendet ger liv åt dörren och används med fördel på lägenhetsdörrar, hotelldörrar, dörrar till kontor etc. Kombinera gärna med vit folie på insida och träfolie på utsida.

 • Dörrar med sträckmetall

  Dörrar med sträckmetall

  Våra dörrar kan levereras med sträckmetall. Som standard tillverkas omfattningslist och sträckmetall i rostfri omålad plåt. Olika storlekar och varianter finns tillgängliga.

 • Brytskydd

  Brytskydd

  Våra ståldörrar kan levereras med rejäla brytskydd som avskräcker och försvårar vid eventuella angrepp. Brytskydd monteras som standard på gångjärnssidan men kan monteras på anslagssidan.

 • Sparkskydd

  Sparkskydd

  För att skydda dörren och ge den längre livstid kan vi leverera sparkplåtar av slipad rostfri plåt eller gummimatta. Dessa levereras monterade från fabrik på anslagssida och/eller gångjärnssida samt finns i olika höjder.

 • Dörrstängare & Hållmagneter

  Dörrstängare & Hållmagneter

  Brandklassade dörrar och rökgastäta dörrar ska i regel vara självstängande och ska då vara utrustade med dörrstängare. Detta gäller ofta även på ytterdörrar för att inte släppa in kyla eller värme i onödan.

 • Dörrautomatik

  Dörrautomatik

  Dörrar som används frekvent kan utrustas med en automatisk dörröppnare. En mängd olika typer och tillval finns tillgängliga och anpassas utifrån önskad funktion och kravbild.

 • Passagekontroll

  Passagekontroll

  Dörrar ska uppfylla olika funktioner och ofta handlar det om att släppa in behöriga och hålla obehöriga på avstånd. Detta kan uppnås med olika former av passagekontroll och dörrkontroll.

 • Nödutrymning

  Nödutrymning

  Byggnader ska enligt BBR utformas så att tillfredsställande utrymning kan ske vid händelse av brand eller annan fara. Utrymningsvägen ska lätt kunna öppnas oavsett om dörren är låst eller olåst.

 • Nödöppnare

  Nödöppnare

  Nödöppnare ska användas på utrymningsdörrar som sitter i ställverksrum och transformatorrum enligt standard SS 4362104. Denna typ av panikregel är vertikal för att kunna användas krypande.

 • Panikutrymning

  Panikutrymning

  I stora lokaler som till exempel arenor och nattklubbar vistas det normalt väldigt många personer samtidigt. Där ställs det högre krav på utrymning och man ska då använda godkända panikreglar på dörrar.

 • Spegelprofilering

  Spegelprofilering

  Våra dörrar kan levereras med stansad spegelprofilering som ger liv åt dörren. Dessa är tänkta som tillval för tamburdörrar men går att fås på de flesta dörrar i vårt sortiment.

 • Draghandtag

  Draghandtag

  Draghandtag i två olika varianter. Finns i polerat rostfritt eller matt rostfritt utförande.

 • Integrerade ventilationsgaller

  Integrerade ventilationsgaller

  Våra integrerade ventilationsgaller stansas direkt i dörrbladet på båda sidor och placeras antingen nedtill (N), upptill (U) eller både och (N+U). Insektsnät monteras som standard.

 • Dörrkik, ringklocka & brevinkast

  Dörrkik, ringklocka & brevinkast

  Lägenheters tamburdörrar från Hellbergs levereras ofta med fabriksmonterad dörrkik och mekanisk ringklocka samt, om så önskas, brevinkast.