Filtrera fram din nya ståldörr

Vet du vilka klassningar din dörr, skjutport eller lucka behöver klara av?
Då är vår filtrering att föredra. Här kan du, genom tre snabba val, få fram exakt det urval av vårt sortiment som passar dig och dina behov.


1

Innerdörr

Ska din dörr eller lucka användas inomhus?

Ytterdörr

Är din dörr eller lucka tänkt för en utemiljö?


2

Vilka typer av dörrar behöver du?

Hellbergs enkeldörr

Enkeldörr

Hellbergs dubbeldörr

Pardörr

Hellbergs skjutdörr

Skjutdörr

Hellbergs skjutdörr

Skjutportar

Hellbergs brandluckor

Luckor


3

Vilka klassningar behöver din nya dörr klara av?

Brandskydd

Ljud

Rökgas

Säkerhet

Korrosivitet