Skottsäkerhet

Skottsäkra dörrar används på skyddsobjekt med extra högt ställda krav.
Vår högsäkerhetsdörr HI-SD-RC4H är testad och godkänd för inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Denna dörr går att få beklädd med skottsäker plåt som uppfyller klass FB4 enligt SS-EN 1522.

Standarden FB4 innebär provskjutning av 357 Magnum och 44 Magnum med ”full metal jacket”, ”coned bullet” och ”soft core (lead)” ammunition.

Skottsäkerhet