Hellbergs HI-YL

Lämplig att använda som brandlucka i ytterfasad. Går att kundanpassa med en mängd tillval som t ex elslutbleck, motorlås, karmöverföring, magnetkontakt, hänglåsanordning etc.

  • Brandklass: EI-60
  • Ljudklass: 35 dB, 40 dB (tillval)
  • Rökgasklass: Sa/S200 (tillval)
  • CE märke: enligt SS-EN 14351-1