Miljöengagemang

Policy
Vår miljöpolicy syftar kort och gott till att vi i vår verksamhet ska ge ett så litet avtryck i miljön som möjligt. Genom att hushålla med resurser såsom material, energi och transporter kan vi minimera vår miljöpåverkan och genom att tänka förebyggande kan vi minska riskerna för oförutsedda händelser. Vi tror också att ett långsiktigt tänkande gynnar miljön.

Byggvarudeklaration
Våra dörrar och portar är byggvarudeklarerade så att du som byggentreprenör eller fastighetsägare ska veta vad de består av för material.

Återanvändning och återvinning
Våra dörrar kan utan vidare vara i bruk och se bra ut i mer än ett halvt sekel. Därför anser vi att våra dörrar är ett bra miljöval. En ståldörr från oss kan du återanvända genom att helt enkelt flytta den från en plats till en annan. Skulle den vara uttjänt, kan dörren återvinnas genom att demontera den och sortera delarna på en återvinningscentral som metall respektive mineralull samt som glas om det skulle vara en glasad dörr.

Avfallssortering
All tillverkning genererar ett visst avfall men det är vår målsättning att hålla det till ett absolut minimum. Det som ändå förekommer, såsom kassation av restbitar av plåt och mineralull, sorterar vi och skickar till återvinning. Emballage sorteras givetvis också. Vi är medlemmar i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och betalar dem för det emballage vi tillför våra produkter. FTI-avgifterna finansierar återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar runt om i landet.

Kemikalier
I vår tillverkning används minimalt med kemikalier. De få som används är uppstyrda med register och säkerhetsdatablad. Samtliga dörrar som ska lackeras, lackeras med pulverlack, vilket innebär att lösningsmedel undviks och färgåtgången blir mindre. Våra portar, som svarar för en mindre del av vår produktion, våtlackas dock alltjämt.

Dörrar tillverkade före 1972 som eventuellt kan innehålla asbest
På Hellbergs har vi tillverkat branddörrar sen tidigt 50-tal och förr i tiden användes asbest som isoleringsmaterial pga dess goda brandskyddande egenskaper. Som bekant visade det sig senare att detta material hade en rad oönskade effekter på människokroppen. När det upptäcktes hade vi på Hellbergs dock slutat med asbest för länge sen. I många gamla fastigheter finns det fullt fungerande ståldörrar från Hellbergs som kan innehålla asbest. Generellt gäller att dörrar tillverkade före 1972 bör man vara försiktig med. Det var främst runt lås och gångjärn som asbest användes. Om du ska demontera en dörr med tillverkningsår före 1972 (se dörrens märkning) så ska du för säkerhets skull använda samma skyddsutrustning som vid asbestsanering.

Pelletspanna 2018
I december 2018 satte vi in en ny pelletspanna på vår fabrik och slutade att värma upp lokalerna med olja och el. En investering som minskade vår koldioxidförbrukning med 90% ungefär!

Miljöengagemang