Ljudklassning

Våra dörrar är provade av SP för ljudisolering i ljudklass (R’w) 35 dB och 40 dB. Den provade ljudreduktionen (Rw) för flera av våra dörrar är 38dB och 43dB . Detta är lätt att blanda ihop när man jämför olika tillverkare.

Lägenhetsdörrar
Ljudklass 35dB är vanligast att välja när man byter ut sin gamla dörr till en ny säkerhetsdörr. Den högre ljudklassen 40dB används främst i miljöer där man ställer högre ljudkrav, exempelvis i lägenheter med öppen planlösning.

Ljudklass R’w

25 dB: Samtal vid normal nivå kan höras och förstås.

30 dB: Samtal vid normal nivå hörs svagt men kan avlyssnas.

35 dB: Samtal vid normal nivå kan inte förstås, men kan avlyssnas till viss del vid förhöjd ljudnivå

40 dB: Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte.

50 dB: Samtal, rop och skrik uppfattas ej av det mänskliga örat.

Ljud_Liten_400px