Kvalitetspolicy

Hellbergs ska lyssna på marknadens och kundens krav, förväntningar och önskemål. Detta kräver leverans av produkter och tjänster i rätt tid och av hög kvalitét, medarbetare med korrekt kompetens och en hög grad av flexibilitet och servicetänkande. Varje levererad order skall vara en rekommendation till en ny order. Vårt arbetssätt ska främja en långsiktig och god relation med våra kunder och leverantörer. Vi skall alltid sträva efter kontinuerlig förbättring.

Våra ledord:

  • Leveranssäkerhet
  • Kvalitét
  • Lönsamhet

quality