Spegelprofilering

Våra dörrar kan levereras med stansad spegelprofilering som ger liv åt dörren.
Dessa är tänkta som tillval för tamburdörrar men går att fås på de flesta dörrar i vårt sortiment.

Typer

SP1

SP2

SP3

SP4


Stansas som standard på gångjärnssidan.


Spegelprofilering