Panikutrymning SS-EN 1125

I stora lokaler som till exempel arenor och nattklubbar vistas det normalt väldigt många personer samtidigt. Där ställs det högre krav på utrymning och man ska då använda godkända panikreglar på dörrar. Panikutrymning sker enligt standarden SS-EN 1125.


Panikutrymningsbeslag enligt SS-EN 1125 används normalt i lokaler där det vistas över 1000 personer (BBR 5:335).


Panikutrymning