Nödustrymning SS-EN 179

Byggnader ska enligt BBR utformas så att tillfredsställande utrymning kan ske vid händelse av brand eller annan fara. Dörrar som finns i utrymningsvägen ska lätt kunna öppnas oavsett om dörren är låst eller olåst.
Nödutrymning sker enligt standarden SS-EN 179.


Nödutrymningsbeslag enligt SS-EN 179 används normalt i lokaler där det vistas mellan 50-1000 personer (BBR 5:335).


Nödutrymning