Dörrautomatik

Dörrar som används frekvent kan utrustas med en automatisk dörröppnare. En mängd olika typer och tillval finns tillgängliga och anpassas utifrån önskad funktion och kravbild.

lågenergi – lOW energY

Dörrautomatik med så kallad “low energy” kräver normalt inte säkerhetssensorer. Detta då automatiken går långsammare och har inbyggt klämskydd och stannar vid hinder. Om riskanalysen visar att en hög andel barn, funktionsnedsatta eller äldre vistas inom området bör dörren dock förses med säkerhetssensorer.

FUllenergi – HigH perFOrmanCe

För dörrmiljöer där “Lågenergi” ej kan användas ställs högre krav på skyddsåtgärder. Med säkerhetssensorer som skyddar både längs med dörrens fram- och bakkant kan öppnings- och stängningshastigheten ökas och klämrisken undgås. Säkerhetssensorer på båda sidor av dörren är ett krav. Vet man att sensorer ska användas kan dörren anpassas med urtag för sensorn och invändig rördragning till karmöverföring

lågenergi – lOW energY

Dörrautomatik med så kallad “low energy” kräver normalt inte säkerhetssensorer. Detta då automatiken går långsammare och har inbyggt klämskydd och stannar vid hinder. Om riskanalysen visar att en hög andel barn, funktionsnedsatta eller äldre vistas inom området bör dörren dock förses med säkerhetssensorer.

FUllenergi – HigH perFOrmanCe

För dörrmiljöer där “Lågenergi” ej kan användas ställs högre krav på skyddsåtgärder. Med säkerhetssensorer som skyddar både längs med dörrens fram- och bakkant kan öppnings- och stängningshastigheten ökas och klämrisken undgås. Säkerhetssensorer på båda sidor av dörren är ett krav. Vet man att sensorer ska användas kan dörren anpassas med urtag för sensorn och invändig rördragning till karmöverföring


Regelverket kring automatiska dörröppnare hanteras av standarden SS-EN 16005


Dörrautomatik