Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörr/innerdörr RC2

Modell:

HI-SD-RC2

inbrottsklass:

RC2 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 d / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Säkerhetsdörr/ytterdörr RC2

Modell:

HI-SD-RC2 (YD)

inbrottsklass:

RC2 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 dB / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

CE-märke

CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

Korrosivitetsklass

C2 / C3 / C4

Säkerhetsdörr/innerdörr RC2 för lägenheter

Modell:

HI-SD-RC2 (LD)

inbrottsklass:

RC2 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 dB / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Säkerhetsdörr/innerdörr RC3

Modell:

HI-SD-RC3

inbrottsklass:

RC3 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 d / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Säkerhetsdörr/ytterdörr RC3

Modell:

HI-SD-RC3 (YD)

inbrottsklass:

RC3 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 dB / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

CE-märke

CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

Korrosivitetsklass

C2 / C3 / C4

Säkerhetsdörr/innerdörr RC3 för lägenheter

Modell:

HI-SD-RC3 (LD)

inbrottsklass:

RC3 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 dB / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Säkerhetsdörr/innerdörr RC3

Modell:

HI-SDD-RC3

inbrottsklass:

RC3 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 d / Rw 38 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Säkerhetsdörr/ytterdörr RC3

Modell:

HI-SDD-RC3 (YDD)

inbrottsklass:

RC3 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 d / Rw 38 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

CE-märke

CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

Korrosivitetsklass

C2 / C3 / C4

Säkerhetsdörr/innerdörr RC3 för lägenheter

Modell:

HI-SDD-RC3 (LDD)

inbrottsklass:

RC3 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30

Ljudklass:

Rw 33 d / Rw 38 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Säkerhetsdörr/innerdörr RC4

Modell:

HI-SD-RC4

inbrottsklass:

RC4 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 d / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Säkerhetsdörr/ytterdörr RC4

Modell:

HI-SD-RC4 (YD)

inbrottsklass:

RC4 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 dB / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

CE-märke

CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

Korrosivitetsklass

C2 / C3 / C4

Säkerhetsdörr/innerdörr RC4 för lägenheter

Modell:

HI-SD-RC4 (LD)

inbrottsklass:

RC4 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 33 dB / Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Högsäkerhetsdörr/ytterdörr RC4

Modell:

HI-SD-RC4H (YD)

inbrottsklass:

RC4 enl. SS-EN 1627

Brandklass:

EI-30 / EI-60

Ljudklass:

Rw 38 dB / Rw 43 dB

Rökgasklass:

Sa / S200

Skottsäkerhet

Skottsäker plåt FB4 enl. SS-EN 1522

CE-märke

CE-märkt enligt SS-EN 14351-1.

Korrosivitetsklass

C2 / C3

Säkerhetsdörrar