CE-märkning

Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europakommissionen. Detta gäller från och med 1 november 2016. Nu gäller tidigare nationella typgodkännanden eller CE-märkning under en 3-årig övergångsperiod. Därefter blir CE-märkning av branddörrar obligatoriskt för all försäljning inom EU samt Norge. Då upphör gamla typgodkännanden att vara giltiga. På Hellbergs är vi i full gång med provningar enligt den nya standarden.

CE-märkning av ytterdörrar

Ytterdörrar CE-märks sedan 1 juli 2013. På våra ytterdörrar och portar placeras idag skyltning med CE-märkning och prestanda alltid på den kant där gångjärnen sitter. Innerdörrar utan brandklass saknar harmoniserad produktstandard och kan ännu inte CE-märkas.

CE-märkning dörrar