Brandskydd

I fastigheter ska ett flertal dörrar enligt lag vara brandklassade för att skydda liv och egendom mot brand. Detta anger Boverket i sina byggregler BBR.

Våra dörrar är provade och typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets krav. Det finns många olika brandklasser att hålla redan på. Man förkortar i regel klasserna med olika bokstäver. Bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI och A. Integritet ”E” innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering ”I” innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda.

I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30 minuter (EI-30), 60 minuter (EI-60) eller 120 minuter (EI-120).

Bokstaven C betyder att dörr ska vara självstängande, dvs ha en dörrstängare.

Bokstaven S betyder rök och där finns det två olika klasser, nämligen Sa och S200 (fd Sm). Läs mer om rökgastäthet här.

Ett exempel på en klassning kan vara EI60-S200C. Dörren ska då vara brandklassad i 60 minuter, vara självstängande samt vara rökgastät.

Brandskydd