Brandklassning

I fastigheter ska ett flertal dörrar enligt svensk lag vara brandklassade och skydda mot brand. Detta anger Boverket i sina byggregler BBR. Kräv därför av säljaren att få se ett svenskt typgodkännande. Dokumentet ska uppge brandklass och rökgasklass samt var dörren är typgodkänd. Planerar du att köpa en branddörr från Hellbergs kan du sluta med egna efterforskningar.

Våra dörrar är provade och  typgodkända för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets krav. Det finns många olika brandklasser att hålla redan på. Man förkortar i regel klasserna med olika bokstäver. Bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI och A. Integriteten E innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan antända material i närheten av dörren. Isolering I innebär att dörren inte överskrider en viss temperatur. Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i 30 (EI-30), 60 (EI-60) eller 120 (EI-120) minuter.

Bokstaven C betyder att dörr ska vara självstängande, dvs ha en dörrstängare.

Bokstaven S betyder rök och där finns det två olika klasser, nämligen Sa och S200 (fd Sm). Läs mer om rökgastäthet här.

Ett exempel på en klassning kan vara EI60-S200C. Dörren ska då vara brandklassad i 60 minuter, stänga samt vara rökgastät.

Brand_Liten_400px

Brand