Inbrottsklassning

Våra säkerhetsdörrar klarar motståndsklass (Resistance Class) RC2, RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627. De är testade av Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut (SP) och certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering (SBSC) för såväl utåt- som inåtgående montage. Förutom inbrottsprov görs även andra prov som t ex. diverse tryckprover där man bl a provar dörrens vridstyvhet och ingående detaljers stabilitet.

Inbrottsskydd SS-EN 1627

RC 2: Total testtid 15 min varav effektiv angreppstid 3 min. Angrepp med verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145 g), kilar etc.

RC 3: Total testtid 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Angrepp med verktyg som kofot (710 mm), kilar och skruvmejslar etc utöver verktygen i RC2.

RC 4: Total testtid 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Angrepp med verktyg som borrmaskin och huggmejsel etc utöver verktyget i RC3.

RC 5: Total testtid 40 min varav effektiv angreppstid 15 min. Angrepp med verktyg som vinkelslip och tigersåg etc utöver verktygen i RC4.


Skyddsklasser enligt SSF 200

För att en dörr ska uppnå skyddsklass 1-3 krävs att den dels är testad och godkänd enligt SS-EN 1627 och dels har godkänd låsenhet enligt SSF 3522. Om detta är uppfyllt kan man certifiera dörren enligt SSF 1078, se tabell nedan:

RC 2 = Klass 1 enl. SSF 1078 = Skyddsklass 1 enl. SSF 200.

RC 3 = Klass 2 enl. SSF 1078 = Skyddsklass 2 enl. SSF 200.

RC 4 = Klass 3 enl. SSF 1078 = Skyddsklass 3 enl. SSF 200.


Vad är en godkänd låsenhet? Enligt SSF (Stöldskyddsföreningen) består en godkänd låsenhet av följande: Godkänd låskista, godkända låscylindrar, godkända förstärkningsbehör samt ett godkänt slutbleck. Våra ståldörrar har integrerade förstärkningsbehör och slutbleck så dessa behöver man ej tänka på när man köper en säkerhetsdörr från Hellbergs.

Inbrott_Liten_400px

Inbrottsprov hos SP