CE-märkning dörrar

Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europakommissionen.
Som det ser ut nu börjar detta gälla från och med 1 september 2016. Därefter kan tidigare nationella typgodkännanden eller CE-märkning användas under en 3-årig övergångsperiod. Därefter blir CE-märkning av branddörrar obligatoriskt för all försäljning inom EU samt Norge. Då upphör gamla typgodkännanden att vara giltiga.
På Hellbergs är vi i full gång med provningar enligt den nya standarden.

CE-märkning av ytterdörrar

Ytterdörrar CE-märks sedan 1 juli 2013. På våra ytterdörrar och portar placeras idag skyltning med CE-märkning och prestanda alltid på den kant där gångjärnen sitter.
Innerdörrar utan brandklass saknar harmoniserad produktstandard och kan ännu inte CE-märkas.